Инженеринг

Инженеринг

Транспортна Автоматика ЕООД предлага инженерингови услуги в областта на проучване, разбрабоване и внедряване на системи за сигнализация и автоматизация на железопътен транспорт.

Проектираме с висок професионализъм и отговорност! Екипът ни от висококвалифицирани специалисти има дългогодишен опит в изграждането на системи за сигнализация и безопасност. На първо място поставяме сигурността и смятаме, че нашите усилия дават положителен резултат.

Автоматизацията на железният път на Софийски Метрополитен е изграден с усилията на нашите инженери и специалисти.

Транспортна Автоматика ЕООД предлага инженерингови услуги в областта на проучване, разбрабоване и внедряване на системи за сигнализация и автоматизация на железопътен транспорт.

Проектираме с висок професионализъм и отговорност! Екипът ни от висококвалифицирани специалисти има дългогодишен опит в изграждането на системи за сигнализация и безопасност. На първо място поставяме сигурността и смятаме, че нашите усилия дават положителен резултат.

Автоматизацията на железният път на Софийски Метрополитен е изграден с усилията на нашите инженери и специалисти.