Транспортна Автоматика ЕООД е официален представител на САБА (Холандия) за материали за инфраструктурно строителство.