Други проекти

Изпълняваме, самостоятелно и с участието на други партньори, производството и доставката на резервни части и друго оборудване за редица клиенти в България като НКЖИ, Поделение „Сигнализация и телекомуникации“, София, Пловдив, Горна Оряховица, БДЖ ЕАД, Поделение пътнически превози“, „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, „Мини Марица-изток“, предприятията „Балкан-САСТ“ ЕООД, „Вагонен завод – Интерком“ АД гр. Дряново, „Талес Австрия – Клон България“ и други.

Изпълняваме, самостоятелно и с участието на други партньори, производството и доставката на резервни части и друго оборудване за редица клиенти в България като НКЖИ, Поделение „Сигнализация и телекомуникации“, София, Пловдив, Горна Оряховица, БДЖ ЕАД, Поделение пътнически превози“, „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, „Мини Марица-изток“, предприятията „Балкан-САСТ“ ЕООД, „Вагонен завод – Интерком“ АД гр. Дряново, „Талес Австрия – Клон България“ и други.