Изграждане на контактна мрежа – 3ти метродиаметър

През 2019г и 2020г изпълнихме успешно проект по изграждането на контактна мрежа на няколко станции от новия 3ти метродиаметър на Софийското метро. Изключително сме горди с постигнатия резултат, благодарение на положените усилия както от мениджърския екип така и от професионализма на работните екипи. Качеството на изпълнението както и бързината са факторите, който определиха завършването в поставените срокове и получаването на отлични оценки за работата на Транспортна Автоматика ЕООД.

Вижте оценката за нашата работа

През 2019г и 2020г изпълнихме успешно проект по изграждането на контактна мрежа на няколко станции от новия 3ти метродиаметър на Софийското метро. Изключително сме горди с постигнатия резултат, благодарение на положените усилия както от мениджърския екип така и от професионализма на работните екипи. Качеството на изпълнението както и бързината са факторите, който определиха завършването в поставените срокове и получаването на отлични оценки за работата на Транспортна Автоматика ЕООД.

Вижте оценката за нашата работа