Международно сътрудничество

През 2006 г. се установяват контакти с АД „Метровагонмаш“ , Русия във връзка с доставка на нов подвижен състав за Софийския метрополитен. Тези контакти прерастват в дългогодишно сътрудничество, в това число и по настоящем. В резултат от общата работа на тези фирми се осъществяват последователно доставки на 40 метровлака от новопоколение. Съвместна работа се извършва интензивно и за осигуряване на резервни части, екипировка и оборудване за безаварийната експлоатация на тези метровлакове.

През 2006 г. се установяват контакти с АД „Метровагонмаш“ , Русия във връзка с доставка на нов подвижен състав за Софийския метрополитен. Тези контакти прерастват в дългогодишно сътрудничество, в това число и по настоящем. В резултат от общата работа на тези фирми се осъществяват последователно доставки на 40 метровлака от новопоколение. Съвместна работа се извършва интензивно и за осигуряване на резервни части, екипировка и оборудване за безаварийната експлоатация на тези метровлакове.