Първи проекти

През годините 2003-2004 в началото на установяването си Транспортна автоматика ЕООД предимно се занимава с инженеринговите дейности свързани с основния предмет на дейност на фирмата. В този период фирмата изпълнява проектирането на системи за управление на влаковете за потребностите на НК „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) , в частност системи „Електрическа централизация за малки гари“ за гари в участъка Карнобат-Синдел и на по-късен етап за гара Драгоман. В следващите години част от реализирани проекти са завършени като друга част са отпаднали от плановете на НКЖИ.

Основополагащ проект е разработката на документация и изработката на комплект статив за влакова апаратура на системата за „Автоматично регулиране на скоростта“ ( АРС) за потребностите на депо „Обеля“ на Софийския метрополитен. Този проект е начало на дългогодишното ни и разнообразно сътрудничество с „Метрополитен“ ЕАД.

През годините 2003-2004 в началото на установяването си Транспортна автоматика ЕООД предимно се занимава с инженеринговите дейности свързани с основния предмет на дейност на фирмата. В този период фирмата изпълнява проектирането на системи за управление на влаковете за потребностите на НК „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) , в частност системи „Електрическа централизация за малки гари“ за гари в участъка Карнобат-Синдел и на по-късен етап за гара Драгоман. В следващите години част от реализирани проекти са завършени като друга част са отпаднали от плановете на НКЖИ.

Основополагащ проект е разработката на документация и изработката на комплект статив за влакова апаратура на системата за „Автоматично регулиране на скоростта“ ( АРС) за потребностите на депо „Обеля“ на Софийския метрополитен. Този проект е начало на дългогодишното ни и разнообразно сътрудничество с „Метрополитен“ ЕАД.