Разширение на метрото в София – Втори метродиаметър

Транспортна автоматика ЕООД успешно изпълнява частта „ЕЦ-М“ и на всички станции от Втория метродиаметър, общо на 11 брой.

В този процес са ангажирани специалисти от най-високо ниво както и добре-известни, надежни партньори от България и други държави. Като утвърден и надежден изпълнител, екипа на фирмата отново се занимава с цялостния процес на автоматизация на движението на влаковете от производството на системите до тяхното внедряване и пускане в експлоатация. Системите отговарят на всички нормативни изисквания за безопасност. Отзивите за работата ни както в средите на инвеститорите така и сред строителите са много добри.

Транспортна автоматика ЕООД успешно изпълнява частта „ЕЦ-М“ и на всички станции от Втория метродиаметър, общо на 11 брой.

В този процес са ангажирани специалисти от най-високо ниво както и добре-известни, надежни партньори от България и други държави. Като утвърден и надежден изпълнител, екипа на фирмата отново се занимава с цялостния процес на нискотоковата релсова автоматизация от производството на системите до тяхното внедряване и пускане в експлоатация. Системите отговарят на всички нормативни изисквания за безопасност. Отзивите за работата ни както в средите на инвеститорите така и сред строителите са много добри.