Рехабилитация и модернизация на токозахранването на станции от 1ви метродиаметър

В периода 2004-2005 поетапно извършваме рехабилитация на токозахранването на апаратурата на „Електрическата централизация за метро ЕЦ-М“ като променя принципно осигуряването на непрекъсваемостта на това захранване чрез съвременни за това време блокове UPS. Изцяло е променена изграждащата елементна база на тази апаратура, което позволява да се изпълни нова компановка, даваща много по-добри условия за експлоатация и обслужване. Последователно това е направено за всички станции в експлоатация към този този момент от Първия метродиаметър. Последно е подменено захранването на маршрутно-релейната централизация на депо „Обеля“.

Като продължение на развойната дейност и съвместно с горния проект е адаптирана и реализирана като опитен участък, система за двучастотно автоматично регулиране на скоростта. Тази система в периода след 2008 г. е внедрена на всички строящи към момента станции от Първия и Втория метродиаметри на Софийското метро.

В периода 2004-2005 поетапно извършваме рехабилитация на токозахранването на апаратурата на „Електрическата централизация за метро ЕЦ-М“ като променя принципно осигуряването на непрекъсваемостта на това захранване чрез съвременни за това време блокове UPS. Изцяло е променена изграждащата елементна база на тази апаратура, което позволява да се изпълни нова компановка, даваща много по-добри условия за експлоатация и обслужване. Последователно това е направено за всички станции в експлоатация към този този момент от Първия метродиаметър. Последно е подменено захранването на маршрутно-релейната централизация на депо „Обеля“.

Като продължение на развойната дейност и съвместно с горния проект е адаптирана и реализирана като опитен участък, система за двучастотно автоматично регулиране на скоростта. Тази система в периода след 2008 г. е внедрена на всички строящи към момента станции от Първия и Втория метродиаметри на Софийското метро.