Търговска дейност

Използвайки своя опит при разработването и внедряването на системи за управление на влаковото движение в Софийския метрополитен, фирмата става един от основните доставчици на резервни части за тези системи. Партнираме си с фирми от страни от Европейския съюз, Русия и Украйна.

Използвайки своя опит при разработването и внедряването на системи за управление на влаковото движение в Софийския метрополитен, фирмата става един от основните доставчици на резервни части за тези системи. Партнираме си с фирми от страни от Европейския съюз, Русия и Украйна.